ขายปลาอเมซอน เรดเทล น้ำหนัก 6-8 กิโลกรัม 14 ตัว สนใจ 0860593028 

We have for sale 14 Amazon Redtail fish, all in superb condition, weights from 6 – 8kg (13 – 17lb)

Very strong fighting predator fish from Amazon rain forest..

Inquiries 0860593028

buy-amazon-red-tail-fish-thailand

%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a5

%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a5

amazon-red-tail-fish-for-sale-buy