ม้าขายแล้วครับ Horse is Sold

For Sale:  COOKIE ‘ – Lovely natured Gypsy Vanner Filly, born in Thailand, registered with Gypsy Cob Registry UK,  very playful, well behaved & picks up feet, nice feather and bone will be big and heavy when fully grown as her sire Batman was 15.3 hands, will be weaned this next month and then can leave mum, if interested a deposit can be taken to secure ..

ขายลูกม้าสวย COOKIE ‘ – Gypsy Vanner ลูกม้าฅัวเมีย –  ชอบเล่น – นิสัยดี เชื่อง นิ่ง – สายพันธุ์ดี – ตัวนี้โตเต็มที่จะตว์ใหญ่ – พ่อ 15.3 cm +  ลงทะเบียนอังกฤษ –   ขายไม่แพง- ถ้าสนใจ – 0860593028

gyspy vanner foal thailand

buy gyspy cob foal thailand

Below her father Batman is featured in the Gypsy Cob UK  Stallion Hall Of Fame 

batman son of old diesal-stallion

Her Mum Amanda’s Mystical Illusion

Gypsy_Vanner_Horses

cookie 2 days old

registration certificate gypsy cob register

gypsy vanner filly