การเรียนขี่ม้า    – Private riding lessons..

ตอนนี้เรามีการสอนขี่ม้าระดับเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป และโปรดจองล่วงหน้าทั้งทางโทรศัพท์ ติดต่อเบอร์ 0860593028 และทางอีเมล์   leksranch@gmail.com

We now offer private professional riding lessons for beginners for ages from 5 through to adult, please note that all bookings have to be made in advance by either Telephone: 0860593028 or email leksranch@gmail.com

thailand-equestrian-club

horse-riding-lessons-school-udon-thani

(ม้าที่ทำการใช้ฝึกแทบทั้งหมดนำเข้ามาจากสหราชอาณาจักร หรือจากสหรัฐอเมริกา)

(Nearly all our riding horses are imported from UK or USA)

(PLEASE SCROLL DOWN FOR DETAILS IN ENGLISH LANGUAGE)

ราคาเรียนเดี่ยว 1,500 บาท ต่อคน

เรามีคอร์สระดับการขี่ม้าอยู่ 3 ระดับ

ระดับเริ่มต้น ,(แต่ละคอร์สมี 10 บทเรียน)

ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป 12,000 บาท

เด็กอายุตำ่กว่า 15 ปี 10,000 บาท

ทั้งคุณและลูกจะเรียน:

การขึ้นขี่ม้า: ในการขี่ม้า คุณต้องรู้เกี่ยวกับการขึ้นบนหลังม้าครูฝึกจะแสดงให้เห็นและสอนการขึ้นขี่ม้าและลงจากหลังม้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ความสมดุลย์และการควบคุม: ในขณะที่คุณขึ้นขี่บนหลังม้าทักษะต่อไปคือการที่เรียนรู้การสร้างสมดุลย์และการควบคุมร่างกายเพื่อที่จะขี่และเป็นหนึ่งเดียวกับม้า คุณต้องปรับที่นั่งให้สมดุลย์หนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการความสมดุลย์ของคุณและความกลมกลืนไปกับม้าคือการเรียนรู้หลักการตั้งท่าซึ่งคือความเคลื่อนไหวที่ทำให้คุณสามารถลงจากหลังม้าและเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของการวิ่งเหยาะๆของม้าได้

ซึ่งการหยุดและขี่ม้านั้นเป็นหัวใจสำคัญในการขี่ม้าที่ถูกต้องและปลอดภัย

การขี่ม้า: ขณะที่คุณปรับท่านั่งและได้เรียนรู้การหยุดและขี่ม้าแล้วคุณจะได้เรียนการสั่งม้าให้เดิน วิ่งเหยาะๆและการสั่งม้าให้หยุด

โปรดทราบ: สำหรับคอร์สระดับเริ่มต้นคุณจะเริ่มโดยการฝึกการใช้เชือกนำการเดินเพื่อให้เคยชินกับความรู้สึกขณะอยู่บนหลังม้าโดยหนึ่งในผู้มีประสบการณ์ของเราคุณจะมีการพัฒนาในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในการวิ่งระยะทางยาวและนี่คือการเดินที่ยากที่สุดที่จะเรียนแต่นักเรียนส่วนมากจะสามารถทำได้หลังจากเรียนไปแล้ว 3-4 บทเรียนคุณจะมีการพัฒนาขึ้นและสามารถขี่ม้าและพาม้าเดินและวิ่งเหยาะๆรอบๆอย่างอิสระในบริเวณสนามม้าและพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นในระดับถัดไป

(เด็กๆอายุต่ำกว่า 5 ขวบ (หรือสูงกว่า) สามารถได้รับประสบการณ์การขี่ม้าขนาดเล็กของเราแต่ต้องมีผู้ฝึกนำ)

ระดับสูงหรือผู้ขี่ม้าที่มีประสบการณ์จะสามารถขี่อย่างงดงามผ่านหมู่บ้านและชาญเมืองที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

คอร์สระดับกลางถึงระดับสูง ข้อมูลจะมาเร็วๆนี้ (โปรดสอบถาม)

 

Price per single session: 1500 Baht or,

We offer 3 different levels of riding course,

Beginners Course, (course consists of 10 lessons)

Adult age 16 years + 13,000 Baht

Child up to 16 years 12,000 Baht

Either you or your child will learn:

Mounting: In order to ride a horse, you have to know how to get on a horse. Your instructor will show and teach you the correct and safe way to mount and dismount a horse.

Balance and Control: Once you’re on the horse, the next skill you’ll learn has to do with balance and control of your body. In order to ride and be one with the horse, you have to develop your seat and center of balance. One of the most important parts of developing your balance and harmony with the horse is learning how to “post.” Posting is the motion that allows you to get off of the horse’s back and move in harmony with him / her while in trotting.

Stopping and Steering: Once you’ve developed your balance, you’ll then be taught to stop and steer the horse. Stopping and steering are essentials to correct and safe riding.

The Aids: Once you’ve developed your seat and have learned to stop and steer, you’ll learn how to ask the horse to walk, trot, and halt.

Please note: On the beginners course you will start off by being led on a lead rope at walking pace to get used to the ‘ feel ‘ of being on a horse by one of our experienced handlers..  the you will progress to learning the rising trot 0n a long lunge line (posting) this is actually considered the most difficult gait to learn but most students usually get the hang of it after 3 – 4 lessons..  you will then progress to be able to walk and trot around freely within the riding area.  then you are ready to move onto the next level..

(Children younger than 5 (or older) can still experience horse riding on one of our pony’s but must be lead by on of our trainers)

Advanced / experienced riders welcome, beautiful (outside of riding center) trail rides through North Eastern villages and countryside available, please enquire for more details….

Intermediate and advanced course details coming very soon…. (or please enquire)

horse-riding-school-thailand

trail-horse-ride-isaan

horse-riding-udon-thani-thailand-a

trail-riding-in-thailand

leks-ranch-horse-riding-lessons

ride-horse-thailand-trail

thailand-ride-horse-trail-riding

western-horse-riding-thailand

horse-riding-instructor-thailand

horse-trail-riding-thailand

Also horses suitable for larger people:

john-udon-tap-house-1a

john-udon-tap-house-1b

young-horseman-thailand-a

horse-riding-northern-thailand-b4