Tag: ปูนผสมเสร็จ

ปูนผสมเสร็จ

5 ปัญหางานก่อสร้างที่ผู้รับเหมา “เจอแล้วจะต้องปวดหัว”5 ปัญหางานก่อสร้างที่ผู้รับเหมา “เจอแล้วจะต้องปวดหัว”

สำหรับผู้รับเหมานั้นงานการรับเหมานั้นถือเป็นอีกหนึ่งงาน และ หนึ่งในธุรกิจที่จะต้องพบและเจอปัญหาต่าง ๆ มากมายไม่ต่างกับปัญวงการอาชีพ หรือ สายงานธุรกิจอื่น ๆ เองก็จะต้องมีปัญหามากมายให้เราได้เห็นกันดังนั้นในบทความนี้สำหรับผู้รับเหมา และ ลูกค้าทุกที่เลือกใช้งานผู้รับเหมา เราจะมาดูถึงปัญหาของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมานั้นจะต้องเจอและจะต้องปวดกันดีกว่านะครับ ว่าผู้รับเหมานั้นจะต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างที่จะต้องกุมหัว  และทุกคนที่เป็นผู้รับเหมาจะต้องเจออย่างแน่นอน   ข้างบ้านไม่เข้าใจ   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ  “ข้างบ้าน” ที่มีการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง หรือ การตกแต่งเพิ่มเติม ซึ่งส่วนมากนั้นผู้รับเหมานั้นหลายคนนั้นเจอปัญหาของเพื่อนข้างบ้านของเรานั้นไม่เข้าใจในการก่อสร้าง ถึงบางทีมีขั้นมีปากมีเสียงกันเลยนะครับ เพราะว่าจะทำให้การก่อสร้าง หรือ การต่อเติมนั้นล่าช้าไปได้เลยนะครับ ดังนั้นหากคุณผู้อ่านที่เป็นลูกค้าที่ต้องการจะใช้ บริการผู้รับเหมานั้นควรคุยกับข้างบ้านให้ชัดเจนก่อนนะครับ   ใช้งานหลากหลายเกินไป  หลาย ๆ